Một số “đồ chơi” hỗ trợ bạn trong việc xây dựng kế hoạch Digital Marketing

Một số “đồ chơi” hỗ trợ bạn trong việc xây dựng

kế hoạch Digital Marketing

Có khá nhiều bạn liên hệ với Clays hỏi về việc có thể chia sẻ một Bản kế hoạch Digital Marketing mà Clays đã thực hiện. Vì một số lý do nên Clays không tiện chia sẻ, tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng, Clays sẽ chia sẻ cho các bạn một số đồ chơi có thể hỗ trợ các bạn có thể tự mình lên một bản kế hoạch Digital Marketing thật hoàn hảo.

Sử dụng quy trình SOSTAC® để lên kế hoạch Digital Marketing tổng thế:

Quy trình SOSTAC® được phát triển bởi Paul Smith bao gồm 6 bước cơ bản:

 1. Situation: where are we now?
 2. Objectives: where do we want to be?
 3. Strategy: how do we get there?
 4. Tactics: how exactly do we get there?
 5. Action: what is our plan?
 6. Control: did we get there?

Để tìm hiểu thêm về Quy trình SOSTAC®, các bạn hãy tham khảo

Infographic bên dưới:

Một số “đồ chơi” hỗ trợ bạn trong việc xây dựng kế hoạch Digital Marketing
Một số “đồ chơi” hỗ trợ bạn trong việc xây dựng kế hoạch Digital Marketing

Phần khó nhằn mà các bạn thường gặp có lẽ nằm ở phần Strategy và Tactics. Đừng quá lo lắng, hãy tham khảo tiếp RACE Framework được SmartInsights phát triển trên quy trình SOSTAC® với những nội dung cơ bản sau:

 1. Key digital strategies: How do we want to grow our online business?
 2. Marketplace analytics: How well are we using digital media now?
 3. Objective setting: Which goals and KPIs should we use?
 4. Strategy: How can we achieve our goals
 5. Tactics: Which digital marketing activities do we optimise?

Nếu bạn thấy RACE Framework phức tạp, bạn có thể dùng mô hình AISAS do Dentsu đề xuất. Từ những hành vi người dùng Internet cơ bản như Attention, Interest, Search, Action, Share bạn có thể đưa ra Strategy và Tactics phù hợp với mục tiêu của bạn

Lưu ý với các bạn là để lên được một kế hoạch Digital Marketing hoàn

hảo, ngoài việc sử dụng quy trình thì bạn cần phải nắm vững hầu như tất cả các công cụ cơ bản của Digital Marketing. Việc nắm vững công cụ sẽ giúp các bạn có được sư linh động khi áp dụng các quy trình trên vào thực tế Doanh nghiệp của bạn. Chúc các bạn có thể tự lên được một bản kế hoạch Digital Marketing thật hoàn hảo.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *