Những điều cần lưu ý khi tiến hành nghiên cứu thị trường

Những điều cần lưu ý khi tiến hành nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là một bước cần thiết, không thể thiếu trước khi bạn đưa một sản phẩm hay dịch vụ ra chào bán với người tiêu dùng. Để công việc này đem lại kết quả tích cực, ngoài việc có một đội ngũ nhân viên thực hiện chuyên nghiệp bạn cần lưu ý mấy điểm sau.

Tham gia tích cực vào quá trình nghiên cứu.

Ngay cả khi bạn có tiền để trả cho ai đó thực hiện một phần công việc nghiên cứu, tốt hơn là chính bạn phải thực sự tham gia vào công việc này. Bằng cách phỏng vấn và quan sát khách hàng, bạn sẽ nhặt nhạnh được những thông tin mấu chốt về đặc tính của họ, giúp bạn hoàn chỉnh và bán sản phẩm tốt hơn cho khách hàng cũng như tiết kiệm đáng kể cho nguồn tài chính của bạn.

Quan tâm tới chất lượng nghiên cứu nhiều hơn là số lượng.

Cần thoả thuận rõ ràng là phải phỏng vấn một số lượng đủ người về sản phẩm và ý kiến thị trường. Tuy nhiên, đừng giới hạn suy nghĩ của bạn trong số những người được hỏi, mà hãy đặt câu hỏi về chất lượng thông tin mà bạn thu thập được.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng và chứng tỏ thái độ cởi mở khi bạn tiến hành

nghiên cứu thị trường.

Luôn luôn cụ thể, minh bạch về số liệu cần thu thập được và về những người mà bạn muốn phỏng vấn. Đồng thời, hãy sẵn sàng thay đổi kỹ thuật (ví dụ như đưa ra những cuộc điều tra mở đối với nhóm mục tiêu) và mời thêm nhiều người khác tham gia. Điều tra là một quá trình học hỏi. Bạn có thể nhận được những thông tin dẫn bạn

tới các hướng khác nhau và thậm chí từ các nguồn khác. Hãy nghe theo bản năng và sẵn sàng thăm dò và thử nghiệm nếu cần.

Thực hiện phương pháp lặp lại nhiều lần.

Bạn phải dự tính việc thoát ra bên ngoài, thu thập thông tin, quay trở về và suy ngẫm sau đó bắt đầu lại. Quá trình đánh giá không nên được nhận thức như một thủ tục tách biệt, cung cấp cho bạn câu trả lời “có” hay “không”. Việc bạn suy nghĩ về những gì bạn nhận được mới là điều quan trọng và cần lưu ý.

Dù câu trả lời đáp ứng đúng sự mong chờ của bạn, đừng vội kết luận.

Những nhà quản lý không thể luôn luôn hài lòng về việc kiểm tra các ý kiến của họ theo quan điểm của khách hàng. Mục đích của bạn là nhận được đánh giá khách quan. Nếu những người được hỏi có ấn tượng rằng động cơ đầu tiên của bạn là thuyết phục họ theo ý kiến của bạn, sự đánh giá của bạn lúc này sẽ không có giá trị: bạn có thể nhận được những kết quả chủ quan mà không hề có ý nghĩa.

Sẵn sàng thay đổi sản phẩm hay dịch vụ.

Bạn không cần phải cố gắng bán những ý tưởng của bạn mà hãy nên sẵn sàng thay đổi sản phẩm và dịch vụ. Hãy thử kết hợp các đặc tính khác nhau của sản phẩm

trên thị trường. Quá trình lặp đi lặp lại liên quan một phần tới việc cần phải thay đổi sản phẩm hay dịch vụ trong suốt thời gian nghiên cứu thị trường và đánh giá chúng.

Đừng thất vọng vì thiếu dữ liệu.

Bạn tập hợp các thông tin để hoàn chỉnh một bảng câu hỏi. Bạn sẽ hiếm khi tìm thấy những dữ liệu có liên quan trực tiếp đến việc đánh giá các cơ hội thị trường mới. Rút cục, bạn muốn bảo đảm rằng gần như bạn có lý và rằng giới hạn của bạn trong trường hợp sai lầm là đủ thoải mái để che đậy dự báo lệch hướng đó.

Tiếp tục học hỏi sau khi tung ra sản phẩm.

Quá trình giới thiệu sản phẩm trên thị trường cũng chính là cơ hội để đánh giá những lỗ hổng. Bạn phải chuẩn bị các phương pháp thu thập thông tin liên quan tới việc đưa ra sản phẩm nhằm có những điều chỉnh nhanh chóng để tối đa hoá cơ hội thành công của bạn.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *