QUY TRÌNH MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ LẬP TRÌNH WEB

QUY TRÌNH

MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ LẬP TRÌNH WEB

BƯỚC TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM
1 Điều tra nhu cầu của người học

Các đơn vị mở lớp ngắn hạn tìm hiểu nhu cầu xác định số lượng, thời gian và lập kế hoạch mở lớp theo từng loại chương trình hoặc lập kế hoạch thực hiện theo đơn đặt hàng đào tạo.

 

Đơn vị mở lớp

2 Xây dựng chương trình đào tạo dự kiến mở lớp

– Dự thảo chương trình đào tạo gồm ba lớp cơ bản, nâng cao và trọn gói (dành cho những người học cơ bản muốn học thêm năng cao).Các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ phải căn cứ theo đúng qui định của cơ quan thẩm quyền tương ứng về việc sử dụng phôi bằng để cấp phát.

.

– Soạn thảo, cải tiến,bổ sung, các chương trình đào tạo và trình duyệt lại trước khi tổ chức mở lớp.

– Đơn vị mở lớp

– Giám đốc công ty

3 Phê duyệt hồ sơ mở lớp

– Phòng tiếp nhận hồ sơ tập hợp các hồ sơ đạt yêu cầu và báo cáo trình để phê duyệt kế hoạch mở lớp và thông báo chiêu sinh.

Phòng tiếp nhận
4 Tổ chức chiêu sinh

– Đơn vị mở lớp:

– phát hành thông báo chiêu sinh (thực hiện quảng cáo trên báo, đài, bandrole, website …)

– Phát hành và thu nhận hồ sơ nhập học (Đơn xin nhập học , ảnh và các giấy tờ có liên quan)

– Xét duyệt hồ sơ nhập học (căn cứ thông báo chiêu sinh)

– Thu học phí

– Lập danh sách lớp học

– Đơn vị mở lớp
6 Tổ chức giảng dạy

– Xếp lịch giảng dạy đăng ký lịch dạy và phòng học

– Phân công người theo dõi, quản lý lớp học

– Tổ chức khai giảng

– Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo quy định hiện hành

– Thu thập ý kiến đánh giá của người học về chất lượng đào tạo và tính thiết thực của chương trình đối với người học .

Đơn vị mở lớp
7 Xét công nhận hoàn thành khóa học và tổ chức phát chứng nhân, chứng chỉ

– Tổ chức xét công nhận hoàn thành khóa học

  + Dự thảo quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận hoàn thành khóa học

  + Tổ chức cuộc họp xét công nhận hoàn thành khóa học;

  + Dự thảo quyết định công nhận hoàn thành khóa học;

– In chứng nhận, chứng chỉ công nhận kết quả học tập;

– Tổ chức tổng kết và phát chứng chỉ, chứng nhận.

 

 

– Công ty

8 Quyết toán kinh phí, nộp ngân sách và lưu trữ hồ sơ

– Lập thủ tục thanh quyết toán và nộp ngân sách theo quy định hiện hành;

– Thực hiện đóng gói và lưu trữ hồ sơ lớp học theo quy định

– Đơn vị mở lớp

– Phòng TC

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *