Nghiên cứu thị trường trong marketing online

Nghiên cứu thị trường trong marketing online

Cũng như chiến lược Marketing thông thường, trước khi đưa ra được một chiến lược Marketing online cụ thể và có hiệu quả, doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường, môi trường và nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp phải làm rõ được các vấn đề sau:

  1. Khách hàng của doanh nghiệp là ai?
  2. Họ thường tìm kiếm thông tin trên mạng Internet như thế

nào?

  • Việc mua hàng qua mạng Internet mang lại cho họ những

thuận lợi gì? khó khăn gì?

  • Tần số ghé thăm trang web của doanh nghiệp thế nào?
  • Các yếu tố ảnh hưởng tới việc mua hàng của họ là gì?
  • Đặc điểm nào của sản phẩm cuốn hút khách hàng mua hàng qua mạng Internet?

Doanh nghiệp cần tìm hiểu các khách hàng muốn gì từ hoạt động Marketing online và làm theo những gì họ muốn như:

gửi bản tin thường kỳ bằng E-mail, gửi các thông báo chào hàng bằng tin nhắn SMS hay xây dựng trang web hoặc đơn giản chỉ là một phòng trưng bày các sản phẩm và dịch vụ. Doanh nghiệp có thể liên hệ với các công ty tư vấn để giúp:

lập đề cương kế hoạch Marketing online, xây dựng hệ

thống Marketing onlinetheo điều kiện ngân sách của doanh

nghiệp, tư vấn về triển khai thực hiện, cung cấp các hỗ trợ

đào tạo và phần mềm.

Sau khi nắm bắt được các thông tin trên, doanh nghiệp cần phân tích, xử lý các thông tin để xây dựng kế hoạch

hoá Marketing online để có thể thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng mua hàng qua mạng Internet.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *